AECOM leading rail infrastructure design for key section of Sweden’s North Bothnia Line

AECOM is supporting the development of 30km section of railway line along the Norrland coast in Sweden

STOCKHOLM (Sept. 11, 2023) — AECOM, the world’s trusted infrastructure consulting firm, is designing the infrastructure for a key section of a coastal railway line between Umeå and Luleå. AECOM is working on a 30km section of the 270km North Bothnia Line, undertaking the detailed design for the section between Gryssjön and Robertsfors, including 21 bridges and three sidings as well as a floodlit cross-country skiing track.

AECOM has delivered the first of the four design packages for this section of the line, which includes two of the bridges, a 300m railway in-cutting and associated roads. The four packages of rail supporting infrastructure AECOM will design cross farmland, rivers and bogs. In addition, AECOM will be designing the groundworks and infrastructure for the construction of track and overhead lines. The design work also includes around 45km of roads.

AECOM has been appointed to the role as designer by Trafikverket, the Swedish Transport Administration and the complete contract is expected to last 26 months.

AECOM Sweden director Mark Miyaoka said: “This is a complex stretch of rail line with several technically challenging sections. Efficient design and sustainability are key focus areas throughout the design process to ensure that we not only help the construction timetable stay on track but also minimize emissions linked to the construction and life-cycle of the railway and associated infrastructure.

AECOM and Trafikverket are adopting a collaborative approach to the project enhancing communication and reducing project risks. Our Stockholm office is closely working with our global team of technical experts to ensure that communities along the route gain reliable, resilient rail infrastructure.”

 

AECOM leder projekteringen av järnvägsinfrastrukturen på Norrbotniabanan

AECOM stöttar utvecklingen av järnvägen längs Norrlandskusten på en sträcka om 30 km

STOCKHOLM (11 september, 2023) — AECOM, ett av världens ledande konsultföretag inom infrastruktur, leder projekteringen av ett nyckelavsnitt av kustjärnvägen mellan Umeå och Luleå. AECOM arbetar med en 30 km lång sträcka av den totalt 270 km långa Norrbotniabanan, sträckan Gryssjön – Robertsfors, vilket innefattar projekteringen av  21 broar, tre driftplatser samt ett upplyst längdskidsspår i en natur som stäcker sig över jordbruksmark, älvar och myrar. Projekteringen omfattar också ca 45 km väg.

AECOM har levererat det första av fyra förfrågningsunderlag för denna del av järnvägen, inkluderande bland annat två av broarna, 300 m bergskärning och vägar. De fyra förfrågningsunderlagen avser utförandeentreprenader avseende mark- och byggnadsverksentreprenader och i uppdraget ingår även att inarbeta projekteringen från byggstyrande underlag avseende bana, el, signal och tele (BEST) samt hantering av tillstånd gällande vattenverksamhet.

AECOM har tilldelats uppdraget av Trafikverket och uppdraget förväntas pågå i drygt två år.

– Detta är en komplex sträcka av järnvägen med flera tekniskt utmanande områden. Effektiv design och hållbarhet är viktiga fokusområden genom hela processen för att säkerställa inte bara att tidplanen hålls utan också att vi minimerar utsläppen kopplade till såväl byggandet av anläggningen som under hela dess livscykel.

AECOM och Trafikverket arbetar i nära samverkan vilket stärker samarbetet och reducerar riskerna i projektet. Våra medarbetare i Sverige arbetar nära vårt globala team av tekniska experter för att säkerställa att samhällena längs med järnvägen får en pålitlig och motståndskraftig järnvägsinfrastruktur, säger Mark Miyaoka, Director på AECOM Sweden.